Wolontariat

Fundacja Omega Pomagamy informuje, że na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego zawartej z Gminą Miastem Radom, realizuje zadanie publiczne polegające na prowadzeniu 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Radom.

Projekt jest w 100% finansowany z dotacji przekazanej na ten cel od Gminy Miasta Radom.

Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2017 roku.

Bezpłatne porady prawne można uzyskać w 2 punktach zlokalizowanych w Radomiu przy ul. Reja 5.