Porady Prawne Radom

Fundacja Omega Pomagamy informuje, że na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego zawartej z Gminą Miastem Radom, realizuje zadanie publiczne polegające na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Radom.

Projekt jest w 100% finansowany z dotacji przekazanej na ten cel od Gminy Miasta Radom.

Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 roku.

Bezpłatne porady prawne można uzyskać w jednym punkcie zlokalizowanym w Radomiu (ul. Reja 5).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (48) 362 03 09