Ogłoszenie o naborze wolontariuszy

Fundacja Omega Pomagamy poszukuje odpowiedzialnych, wrażliwych na los innych i pełnych pasji wolontariuszy, którzy swoją kreatywnością
i zaangażowaniem będą tworzyć i wspierać projekty Fundacji.

Wolontariat jest dobrowolnym, świadomym i niezarobkowym działaniem, mającym na celu wspieranie własną pracą wybranej społecznie pozytywnej inicjatywy. Ale wolontariat to nie tylko możliwość niesienia pomocy innym, zdobycia doświadczenia, to również sposób poznania ciekawych ludzi, przeżycia przygody, szukania satysfakcji i nowych dróg.

Jeśli jesteś osobą pomysłową, gotową do działania – skontaktuj się z nami! Chętnie przyjmiemy Cię w szeregi Fundacji. Z pewnością wspólnie ustalimy, czym zechcesz się zajmować, a następnie podpiszemy porozumienie wolontariackie.

Dołącz do nas i razem z nami spróbuj zmieniać świat !

 

WYMAGANIA:

– ukończony 18 rok życia,

– stan zdrowia pozwalający na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, starszymi

– niekaralność

– posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich,

– mile widziani studenci kierunków nauk humanistycznych i osoby posiadające doświadczenie w pracy wolontariackiej

W zakresie świadczonych usług wolontarystycznych zapewniamy:

§  porozumienie wolontariackie,

§  zaświadczenia i referencje,

§  pomoc i wsparcie Zespołu Fundacji,

§  zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych oraz wyjazdów związanych z realizacją zadań Fundacji

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z wypełnionym kwestionariuszem kandydata na wolontariusza lub o kontakt mailowy lub telefoniczny z pracownikiem Fundacji.

tel.: 795 143 701
e-mail: kontakt@fundacja-omega.pl