O fundacji

Fundacja Omega Pomagamy została powołana w lipcu 2012 roku z inicjatywy ogólnopolskiej sieci kancelarii prawnych Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o. jako instytucja pozarządowa, której misją jest pomoc w dążeniu do zagwarantowania godnego życia każdemu człowiekowi poprzez szereg działań mających na celu uświadomienie przysługujących mu uprawnień oraz przywilejów, które może skutecznie egzekwować, zarówno od państwa jak i osób trzecich.

U nas niezamożne lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej osoby pokrzywdzone lub potrzebujące wsparcia prawnego znajdują fachową pomoc. Przystępujemy również m.in. do postępowań sądowych i administracyjnych w charakterze organizacji społecznej.

Podstawowym wyznacznikiem naszych działań jest egzekwowanie przysługujących każdemu obywatelowi PRAW CZŁOWIEKA, które gwarantować mu mają godną i sprawiedliwą egzystencję. Jesteśmy organizacją, która stawia sobie wysokie i jednocześnie szlachetne cele, m.in. prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu poprawę świadomości na temat zagrożenia życia na drogach, pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, także w wypadkach rowerowych, prowadzenie działalności polegającej na niesieniu pomocy niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym oraz ich rodzinom, udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.