Porady Prawne

Fundacja Omega Pomagamy udziela konsultacji prawnych w Warszawie (ul. Poznańska 3/18).

Pierwsza porada prawna jest bezpłatna, natomiast dalszy jej zakres jest płatny w formie ,,cegiełki” na rzecz Fundacji. Kwota jest ustalana adekwatnie do nakładu pracy prawnika i możliwości finansowych zainteresowanego.

Fundacja udziela porad prawnych w następujących obszarach:

1. Prawo cywilne o pełnym zakresie:

– prawo własności, ochrona posiadania,

– porady prawne we wszelkich sprawach spadkowych, prowadzenie postępowań m.in o stwierdzenie nabycia spadku czy dział spadku,

– prawo zobowiązań, analiza treści umów cywilno-prawnych,

– doradztwo w zakresie prawa pracy,

– prawo rodzinne i opiekuńcze, kwestie alimentacyjne, sprawy rozwodowe, opieka nad dziećmi,

– prawo rzeczowe, analiza małżeńskich ustrojów majątkowych,

– odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę na osobie lub mieniu z tytułu wypadku komunikacyjnego oraz błędów medycznych.

2. Sprawy z zakresu prawa karnego oraz administracyjnego.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 795 143 701

e-mail: sekretariat@fundacja-omega.pl

Przed umówieniem spotkania, w miarę możliwości, prosimy o krótki opis sprawy drogą mailową.